Tips inför verkstadsbesöket

Kom på avtalad tid
När du ringer en verkstad och bokar in en tid så kan det ibland vara väntetider. Därför är det viktigt att du kommer till verkstaden vid den tid ni har kommit överens om. Skulle du få problem så ring alltid verkstaden.

Ta ur värdesaker
När du lämnar fordonet på verkstad – ta alltid ur värdesaker. Ibland kan fordonet stå uppställd på ett sådant sätt så att det går att komma åt den. Har du dyrbar utrustning som inte går att ta ur – berätta detta för den som tar emot fordonet.
Det är alltid du själv som ansvarar för värdesaker som lämnats kvar i fordonet om du inte upplyst verkstaden om detta och verkstaden accepterat att ta ansvaret genom notering på arbetsordern.

Skriftlig bekräftelse på reparationsuppdraget
Se till att du får en skriftlig bekräftelse på reparationsuppdraget. Bekräftelsen ska innehålla det ni kommit överens om. Det kan vara fråga om felsökning (om det inte är klart vad som är fel), provisorisk reparation eller vilka delar som ska bytas. Se till att du lämnar telefonnummer där du kan nås under reparationstiden om, t ex om tilläggsarbeten behöver utföras.

Prisuppgift
På alla jobb som överstiger 1.000 kr ska du få en ungefärlig prisuppgift. Skulle det visa sig att kostnaden överstiger denna uppgift med 15 % så måste verkstaden kontrollera med dig innan man fortsätter arbetet, det är därför viktigt att du, när du lämnar in fordonet, talar om var man kan nå dig per telefon. Det kan också vara så att man upptäker andra fel som behöver åtgärdas och som är lika bra att göra samtidigt.

Lyssna på avrådan
Skulle verkstaden avråda dig från att göra en reparation, så lyssna på det. I Verkstadens reparationsvilkor ingår nämligen att man ska avråda kunden om kostnaden för reparation överstiger fordonets halva marknadsvärde, eller om arbetet inte kan antas vara till någon verklig nytta för kunden.

När skall jobbet vara klart?
Redan när du lämnar in fordonet så ska du få en uppgift om när fordonet ska vara klart. Problem kan uppstå under arbetets gång, därför är det viktigt att det går att nå dig.
Hämta fordonet på uppgjord tid
Se till att hämta ut ditt fordon på den tid ni kommit överens om. Verkstaden måste veta om man exempelvis ska låsa in fordonet över natten. Blir du försenad – hör alltid av dig.

Betalning
Normalt ska du betala för reparationen i samband med att fordonet hämtas ut från verkstaden. Vill du betala på något annat sätt så måste du komma överens med verkstaden om detta när du lämnar in fordonet. Många verkstäder erbjuder idag flera betalningsalternativ. Se därför till att göra upp om betalningen i samband med inlämnandet.

Garantier
SMR-anslutna företag lämnar alltid garanti på 12 månader eller 1 000 mil (det som först inträffar), på delar och utfört arbete. På vissa delar kan det vara kortare garantitid (kan gälla begagnade delar), i så fall ska du bli upplyst om detta i samband med beställningen av arbetet.

Garantin följer inte med fordonet
Skulle du sälja ditt fordon inom 12 månader så är det viktigt att veta att garantin på verkstadsjobbet inte följer med fordonet utan gäller bara dig som ägare.

Reklamation
Är du inte nöjd med det arbete som verkstaden gjort så ska du alltid vända dig till den verkstad som gjort reparationen. Detta bör ske så snart som möjligt. Du kan alltså inte gå till en annan verkstad för att få ett garantijobb gjort om du inte kommit överens med den verkstad som utfört reparationen.

Skulle du och verkstaden inte bli överens kan du alltid kontakta kommunens konsumentvägledare eller Allmänna Reklamationsnämnden.