SMR Garanti

Vilka lämnar SMR-garanti?
Det finns all anledning att påpeka att det bara är företag som är SMR-medlemmar, som kan utfärda SMR-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en SMR-garanti. Kom ihåg att det ni kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet.