Kundskydd

Om tvist uppstår…
Om en tvist mellan köparen och säljföretaget inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden ARN Tvister kan även prövas av allmän domstol.

Våra företag följer alltid Reklamationsnämndens beslut.
Ett av vilkoren för att vara medlem i SMR är att man skall följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Våra företag strävar alltid efter att i första hand komma överens med kunden.

Om frågor eller tvist uppstår kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun.