Att tänka på vid direktimport

Att tänka på vid direkt/privatimport
Under senare år har privatimporten, eller som det egentligen heter, direktimporten av fordon från Europa varit betydande. Framför allt har fordon importerats från Tyskland. Det kan ibland vara lockande att spara pengar, men fallgroparna är många och tyvärr har problem uppstått då det framkommit att t ex vissa fordon har fått mätarställningen manipulerad. Andra fordon har visat sig vara stulna, serviceböcker förfalskade m m. Därför bör man vara försiktig och följa dessa råd när man åker iväg och köper fordon i Europa, eller om man skall köpa ett direktimporterat fordon i Sverige. Det är ofta svårt att kontrollera ett fordons bakgrund, men det är viktigt att ändå göra det för att undvika obehagliga överraskningar senare.

Vem är säljare?
Köper du ett begagnat fordon utomlands, måste du försäkra dig om att den som säljer fordonet också är ägare (fordonet kan vara stulet) och att ägaren inte har någon skuld på fordonet. Köper du ett direktimporterat fordon i Sverige ska du också kontrollera vem det är som säljer fordonet. Är det en firma gäller samma regler som “vanligt”. Är det däremot en privatperson måste du kontrollera att säljaren äger fordonert. Skulle det vara stulet kan du bli tvingad att utan ersättning återlämna fordonet till dess rätte ägare.

Kontrollera mätarställningen
Oseriösa och ohederliga säljare kan frestas att manipulera mätarställningen så att fordonet verkar ha gått mycket kortare sträcka än vad som i sjäva verket är fallet. Att kontrollera ett fordons mätarställning kan vara mycket svårt men några tips kan dock vara:
Kontrollera mot serviceboken, försök få tag på tidigare ägare, kontrollera om slitage på utsatta punkter verkar rimligt med tanke på fordonets mätarställning.

Har säljaren gått igenom serviceboken?
Serviceboken till ett fordon är en form av “värdehandling”. Serviceboken ska vara stämplad och mätarställning ska vara ifylld vid varje gjord service. Om fordonet är ett nyare begagnat fordon så kan det finnas vissa nygarantier kvar och för att dessa ska gälla måste service vara gjord på auktoriserad verkstad. Är fordonet lite äldre så är det ändå viktigt att se hur fordonet har skötts av tidigare ägare.
Är du osäker på servicebokens “äkthet” så kan du ringa den/de verstäder som gjort servicarna och fråga. Det förekommer tyvärr “oäkta” serviceböcker särskilt om fordonet är direktimporterat.

Kontrollera avgasreningskomponenter
När ett begagnat fordon köpts utomlands och importerats privat till Sverige, gäller inte längre tillverkaransvaret när det gäller avgasreningsutrustningen på fem år eller 80.000 km som finns på svensksålda fordon. Upptäcks fel på exempelvis katalysatorn vid Bilprovningens besiktning måste dessa åtgärdas och du får själv stå för kostnaderna. Detsamma gäller om modellen blir föremål för en så kallad recall enligt avgaslagen, vilket betyder att modellen inte klarar naturvårdsverkets hållbarhetskontroll.

Kontrollera övrig utrustning
Det kan finnas stora skillnader i utrustning på fordon som är sålda i, och därmed utrustade för Sverige och fordon som kommer från kontinenten. Kontrollera att det fordon du är intresserad av överensstämmer med motsvarande svensksålt fordon.

Konsumentskydd
När du köper fordon utomlands för egen import till Sverige gäller inte de konsumentskyddande lagarna för ditt fordon. Vid köp av fordon hos handlare i Sverige ger konsumentköplagen dig rätt att reklamera fel som funnits på fordonet redan vid köpet. Vid köp hos en SMR-ansluten handlare får du alltid garanti.
Köper du fordon utomlands så gäller köparlandets lagregler för köpet och det kan många gånger vara svårt att få säljföretaget att ta sitt ansvar.

Allmänna reklamationsnämnden
Möjligheten att få en tvist prövad i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, finns inte heller för dig som direktimporterat ett fordon. En sådan ev tvist kan bara prövas i det land där fordonet köptes.