Reparationsvillkor

Alla SMR-anslutna verkstäder följer Verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av SMR och är godkända av Konsumentverket. Villkoren finns framtagna som en affisch och skall vara uppsatt i verkstadens kundmottagning. Här är några axplock av vad du som kund kan kräva av en SMR-verkstad. Verkstaden åtar sig bl.a att:
  • Utföra tjänsten fackmannamässigt
  • Med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen
  • Samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
  • Tillhandahålla erforderligt material