Frågor ang köpeavtal

Frågor du bör ställa dig innan du skriver på köpeavtalet.
Av erfarenhet vet vi på SMR att många som skall byta eller köpa fordon är så köpsugna att de inte är tillräckligt observanta eller tar reda på vad man bör tänka på innan köpet. Ha is i magen och ta det lugnt, det lönar sig i längden. Här är ett antal frågor du bör ställa dig själv innan du skriver på köpeavtalet för det fordon du valt.

Frågor:

1. Är säljaren ett företag eller en privatperson?
SVAR: Om du köper fordonet av en privatperson tänk på att köpet inte omfattas av konsumentköplagen och du har därför ett dåligt skyddsnät. Vid privatköp gäller i stället köplagen vilket innebär att säljaren inte ansvarar för fel som han inte kände till och som köparen vid en noggrann undersökning borde upptäckt vid köpet. Dessutom kan köparen vid privatköp inte vända sig till ARN utan är hänvisad till domstolsprövning med alla de kostnader och risker detta medför.

Väljer du att köpa fordon av en handlare har du ett bättre rättsligt skydd och du omfattas av konsumentköplagen.

2. Är säljaren medlem i SMR?
SVAR: Som kund hos en SMR-ansluten handlare eller verkstad omfattas du alltid av SMRs Kundskydd. Kundskyddet innebär att SMR alltid svarar för att köparen erhåller den ersättning ARN rekommenderat (vid ev tvist), under förutsättning att säljföretaget var anslutet till SMR när köpet skedde. Du får också alltid någon form av garanti på det fordon du köpt.

3. Har jag kommit överens med säljaren om priset och vad som ingår?
SVAR: Nöj dig ALDRIG med muntliga löften, utan se alltid till att du har fått alla överenskommelser skriftligt på papper så att du kan läsa igenom dem i lugn och ro. Var kritisk och ställ krav. Vid privatköp bör du se till att få alla villkor nedskrivna på papper (köpekontrakt) tillsammans med kvittot.

4. Har säljaren visat mig garantisedeln och gett mig klara besked om vilka garantier som lämnas samt vad de innebär?
SVAR: Det är bara företag som är medlemmar i SMR som kan lämna SMR-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en SMR-garanti.
Kom ihåg att det som ni kommer överens om skall alltid finnas med i köpekontraktet. Du ska se till att du får en garantisedel som berättar om garantins omfattning och giltighetstid. Får du ingen garanti hos en bilförsäljare så gäller konsumenköplagen. Vid privatköp är du utan skyddsnät.

5. Har säljaren gett mig tillräcklig information om fordonets kondition och en ordentligt ifylld varudeklaration?
SVAR: När du tittar på ett begagnat fordon hos en MC firma så bör det alltid finnas en varudeklaration som visar att fordonet är genomgånget och beskriver dess skick.

Inom SMR pågår arbete med att utveckla VARUDEKLARATION för mc.

6. Har säljaren gått igenom serviceboken med mig?
SVAR: Serviceboken till ett fordon är en form av “värdehandling”. Serviceboken ska vara stämplad och mätarställning ska vara ifylld vid varje gjord service. Om fordonet är ett nyare begagnat så kan det finnas vissa nygarantier kvar och för att dessa ska gälla måste service vara gjord på auktoriserad verkstad. Är fordonet lite äldre så är det ändå viktigt att se hur det har skötts av tidigare ägare.
Är du osäker på servicebokens “äkthet” så kan du ringa den/de verstäder som gjort servicarna och fråga. Det förekommer tyvärr “oäkta” serviceböcker särskilt gällande direktimporterade mc.

7. Har säljaren gett mig klara besked om vilka rättigheter jag har och hur jag skall agera om jag efter ett tag upptäcker fel på fordonet eller är missnöjd?
SVAR: Om garanti inte lämnats svarar säljföretaget för fel enligt konsumentköplagens regler. Enligt lagen föreligger ett fel om fordonet avviker från vad konsumenten haft fog att förvänta sig. Detta innebär förenklat att säljföretaget endast svarar för fel som kan anses onormala för fordonet ifråga med hänsyn till dess ålder och körstäcka. Vidare ska felet ha funnits vid leveransen. Säljföretaget är dock aldrig ansvarigt för fel som antecknats på varudeklarationen eller som köparen på annat sätt informerats om vid köpet.
Fel som upptäcks inom 6 månader efter köpet anses dock ha funnits vid leveransen om inte säljföretaget kan visa motsatsen eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta innebär att om säljföretaget genom en varudeklaration eller testprotokoll kan visa att ett fel inte fanns vid köpet så går företaget fritt från ansvar. Vidare innebär det att felets art kan vara sådant att det framstår som klart att det inte fanns vid köpet.

Om det står klart att ett fel uppkommit efter leveransen svarar säljföretaget för detta endast om felet täcks av en garanti. Säljföretaget kan undgå garantiansvar om det kan visa att köparen själv förorsakat felet.

Om du anser att säljföretaget bör svara för felet ska du snarast möjligt reklamera felet till företaget dock senast inom 2 månader efter det du upptäckt felet. Tänk på att du inte får åtgärda felet innan reklamation, undantag görs dock för akuta fel som inträffar på tid när säljföretaget inte går att nå.