Verkstad

Välj rätt verkstad!
Det är skillnad på verkstad och verkstad. Det finns en grundtrygghet i verkstäder med SMRs symbol på entrédörren. SMR-symbolen för Sverges Motorcykelhandlares Riksförbund talar om att det är en verkstad som utför jobbet fackmannamässigt och med SMR-Garanti. Våra verkstäder arbetar efter Verkstadens Reparationsvilkor och skulle en tvist uppstå så följer de alltid Allämnna reklamationsnämdens beslut.