Att tänka på

…innan du köper begagnat fordon…

1. Tänk efter INNAN köpet vilka behov du har, vilket slags fordon du behöver och hur mycket pengar du har råd att betala. När köpeavtalet väl är undertecknat kan det vara svårt att ångra sig.

2. Skaffa dig information. Lägg ned tid på att titta på flera olika fordon innan du bestämmer dig. Läs annonser i tidningen och på internet.

3. Nöj dig aldrig med muntliga löften, utan se alltid till att i god tid få överenskommelser skriftligt så att du kan läsa igenom i lugn och ro.

4. Var kritisk och ställ krav. Tag god tid på dig och stressa inte igenom köpet. Vid privatköp bör du se till att få alla villkor nedskrivna på papper (köpekontrakt) tillsammans med kvittot. Vid privatköp måste du alltid kontrollera att fordonet är betalt.

5. Ta gärna med dig någon som är kunnig när du ska titta på ett begagnad fordon som du är speciellt intresserad av.

6. Köp fordon av ett företag som är medlem i SMR. Vid köp från övriga handlare gäller konsumentköplagen. Hos SMR-anslutna företag får du alltid garantier och SMRs unika kundskydd.

7. Om du köper fordonet av en privatperson tänk på att köpet inte omfattas av konsumentköplagen och du har därför ett dåligt skyddsnät. Vid privatköp gäller i stället köplagen vilket innebär att säljaren inte ansvarar för fel som han inte kände till och som köparen vid en noggrann undersökning borde upptäckt vid köpet. Dessutom kan köparen vid privatköp inte vända sig till ARN utan är hänvisad till domstolsprövning med alla de kostnader och risker detta medför.
Använd gärna något standardkontrakt från ex Motormännen eller Konsumentverket.

Om du köper fordon av en privatperson ska du försäkra dig om att säljaren äger fordonet. Be att få se kvitto och kontakta alltid tidigare ägare för att förvissa dig om att fordonet verkligen är betalt och för upplysningar om fordonets skick.

8. Vid privatköp behöver du alltid testa och provköra fordonet eftersom skyddsregelrna är dåliga (se punkt 7). Se helst till att få det testat av någon branschkunnig person.
Vid köp av en seriös bilhandlare behöver man inte testa fordonet före köpet.