Reparationsvillkor

Alla SMR-anslutna verkstäder följer Verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av SMR och är godkända av Konsumentverket. Villkoren finns framtagna som en affisch och skall vara uppsatt i verkstadens kundmottagning. Här är några axplock av vad du som kund kan kräva av en SMR-verkstad.

Verkstaden åtar sig bl.a att:

– Utföra tjänsten fackmannamässigt
– Med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen
– Samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
– Tillhandahålla erforderligt material